مشاور تحصیلی

مشاوره مجازی برای دانش آموزان دانشجویان وداوطلبان کنکور به صورت/حضوری/تلفنی /آنلاین/09371630332

معرفي رشته های تحصیلی : بيوتكنولوژي

اساس‌ و پايه‌ بيوتكنولوژي‌ جديد را مي‌توان‌ انتقال‌ ژن‌هاي‌ يك‌ موجود به‌ موجود ديگر و فعال‌ ساختن‌ آنها در موجود جديد دانست‌؛ فن‌آوري‌ رو به‌ گسترشي‌ كه‌ امروزه‌ به‌ سرعت‌ در صنايع‌ دارويي‌، غذايي‌، پزشكي‌، شيميايي‌ و كشاورزي‌ وارد شده‌ است‌. براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ اين‌ ژن‌ها وارد يك‌ باكتري‌ شوند و پس‌ از فعال‌ شدن‌، تركيبات‌ كم‌ مقدار ولي‌ باارزشي‌ چون‌ هورمون‌ رشد يا انسولين‌ ايجاد كنند يا ممكن‌ است‌ اين‌ ژن‌ها به‌ گياهان‌ منتقل‌ شده‌ و گونه‌هايي‌ را ايجاد كنند كه‌ در مقابل‌ آفت‌كش‌ها مقاوم‌ هستند يا اين‌ كه‌ بازدهي‌ بالايي‌ دارند. به‌ اين‌ ترتيب‌ استفاده‌ از انسولين‌ براي‌ بيماران‌ ديابتي‌ محدوديت‌ خاصي‌ نخواهد داشت‌ همچنين‌ كشاورزان‌ مي‌توانند در پرورش‌ گياهاني‌ چون‌ سويا از سموم‌ و آفت‌كش‌هاي‌ كمتري‌ استفاده‌ كنند وبا استفاده‌ از نژادهاي‌ جديد، با همان‌ سرمايه‌گذاري‌ قبلي‌، محصولي‌ تا چند برابر به‌ دست‌ آورند.

 

رشته‌ بيوتكنولوژي‌ يك‌ رشته‌ كاربردي‌ و ميان‌ رشته‌اي‌ مهندسي‌ ـ علوم‌ پايه است‌ كه‌ قلمرو آن‌ حداقل‌ 33 حوزه‌ تخصصي‌ علوم‌ را در برمي‌گيرد. اين‌ رشته‌ در كشور ما از سال‌ 1378 در دانشكده‌ علوم‌ دانشگاه‌ تهران‌ در مقطع‌ دكتراي‌ پيوسته‌ ارائه‌ مي‌شود. رشته‌ بيوتكنولوژي‌ از سه‌ مرحله‌ كارشناسي‌، كارشناسي‌ارشد و دكتري‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ دانشجويان‌ در مرحله‌ كارشناسي‌ پس‌ از گذراندن‌ موفقيت‌آميز 132 واحد دروس‌ مشترك‌ معرفتي‌- نظري‌، علوم‌ پايه‌، پزشكي‌، مهندسي‌ و مباني‌ بيوتكنولوژي‌ به‌ اضافه‌ آموختن‌ زبان‌ انگليسي‌ در حد 550 نمره‌ تافل‌ و آشنايي‌ كامل‌ با يك‌ زبان‌ برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر در صورتي‌ كه‌ معدل‌ آنها در هر نيمسال‌ تحصيلي‌ كمتر از 15 نباشد، مي‌توانند وارد مرحله‌ دوم‌؛ يعني‌ مقطع‌ كارشناسي‌ارشد شوند كه‌ در اين‌ مقطع‌ يكي‌ از 6 گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ ميكروبي‌، بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌، بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ و دريايي‌، بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌، فرآورش‌ زيستي‌ و بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌ (گياهي‌) را انتخاب‌ كرده‌ و بعد از گذراندن‌ 48 واحد در يكي‌ از گرايش‌هاي‌ تخصصي‌، و انجام‌ معادل‌ 6 واحد پژوهش‌هاي‌ انفرادي‌ و ارائه‌ 2 واحد سمينار از مقطع‌ كارشناسي‌ارشد فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند. در اين‌ مرحله‌ در صورتي‌ كه‌ ميانگين‌ نمرات‌ دروس‌ مقطع‌ كارشناسي‌ارشد آنها حداقل‌ 16 باشد، مي‌توانند در امتحان‌ جامع‌ شركت‌ كنند و در صورت‌ موفقيت‌ در اين‌ امتحان‌، وارد مرحله‌ دكتراي‌ تخصصي‌ (Ph.D) شده‌ و رسماً براي‌ ثبت‌ پايان‌ نامه‌ دكتري‌ اقدام‌ كنند.


مقطع كارشناسي ارشد :

در مقطع كارشناسي ارشد اين رشته تحت سه گرايش زیر ارائه می شود :


1- بيوتكنولوژي – ميكروبي

2- بيوتكنولوژي – پزشكي

3- بيوتكنولوژي كشاورزي ( البته بيوتكنولوژي كشاورزي با كنكور كشاورزي هستش و بايد با كشاورزي ها امتحان بدين كه البته براي بچه هاي زيست شناسي قبول شدن توي اين رشته يه كمي سخته چون بايد براي كنكور يه سري دروس تخصصي كشاورزي رو بخونن و خوب شانس قبولي بچه هاي كشاورزي توي اين رشته بيشتره
بيوتكنولوژي ميكروبي امتحانش از طريق امتحان وزارت علوم هستش كه در بهمن ماه برگزار ميشه همون امتحان زيست شناسي هستش
ولي بيوتكنولوژي پزشكي دو راه براي ورود داره ، يكي از طريق دانشگاه تربيت مدرس كه امتحان جداگانه داره و با امتحان وزارت علوم متفاوته ، و يكي هم از طريق كنكور وزارت بهداشت كه در خرداد ماه برگزار ميشه )بيوتكنولوژي پزشكي


براي كنكور وزارت بهداشت براي كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي ، دروس امتحاني و ضرايب مربوطه به شرح زير ميباشد:
شيمي عمومي (2) - ميكروب شناسي (2) – زيست شناسي سلولي مولكولي (2) – زبان عمومي (3)اين رشته در دانشگاه هاي علوم پزشكي (( ايران – بقيه الله – گلستان – اراك – همدان – قزوين )) با ظرفيت 21 نفر ارائه ميشود.


بيوتكنولوژي ميكروبي


بيوتكنولوژي ميكروبي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي ((اصفهان – الزهرا – شاهد – فرودوسي مشهد ))ارائه ميشود و ظرفيت اين رشته در مجموع 25 نفر هستش كه 20 نفر روزانه و 5 نفر شبانه پذيرفته ميشود.


دروس امتحاني و ضرايب مربوطه به شرح زير ميباشد:
زبان عمومي و تخصصي (2) – زيست شناسي سلولي و مولكولي (1) –بيوشيمي (5/1) –           ژنتيك (5/2) – ميكروبيولوژي (5/2) – بيوفيزيك (1)

دروس كارشناسي ارشد رشته ي بيوتكنولوژي ميكروبي شامل :

1) ساختار و عملكرد ماكرومولكولهاي زيستي 2 واحد
2) ژنتيك پروكاريوتها 2 واحد
3) ژنتيك يوكاريوتها 2 واحد
4) مهندسي پروتئين 2 واحد
5) بيوانفورماتيك 2 واحد
6) بيوتكنولوژي فرآيندهاي تخميري 2 واحد

(اين 6 درسي كه در بالا بهش اشاره كردم جزو دروس تخصصي الزامي اين رشته هستن )

 

دروس اختياري اين رشته شامل دروس زير ميباشد : ( هر كدام 2 واحد هستن ، براي جلوگيري از تكرار ديگه نمينويسم)

1) آنزيم شناسي
2) زيست شناسي مولكولي پيشرفته
3) پروتئوميكس و ژنوميكس
4) مهندسي بيوشيمي
5) بيوتكنولوژي محيط زيست
6) بيوتكنولوژي دارويي
7) بيوتكنولوژي غذايي
8) بيوتكنولوژي سوخت و معدن
9) مباحث نوين در بيوتكنولوژي

(از بين اين دروس اختياري حدودا 4 يا 5 درس ارائه ميشه يعني همه ي اين دروس ارائه نميشن و هر دانشگاه معمولا خودش تصميم ميگيره كه كدوم دروس رو ارائه بده)

 


مقطع دكتراي تخصصي :

در مقطع دكترا من خودم اطلاعاتم كامل نيست و نميدونم كه اين رشته در مقطع دكترا در وزارت علوم دانشجو ميگيره يا نه ولي در مقطع دكتراي وزارت بهداشت ،‌ رشته ي بيوتكنولوژي پزشكي ارائه ميشه و بيوتكنولوژي دارويي هم فكر ميكنم امتحانش جدا هستش


بيوتكنولوژي پزشكي :

براي دكتراي بيوتكنولوژي پزشكي دروس امتحاني و ضرايب مربوطه به شرح زير ميباشند :
بيوشيمي (2) – ميكروب شناسي (1) – ايمني شناسي (1) – زيست شناسي سلولي مولكولي (3) – ژنتيك (3) migna.ir
بيوتكنولوژي پزشكي در مقطع دكترا در دانشگاه هاي (( تهران – شهيد بهشتي - انستيتو پاستور ايران – تبريز – بقيه الله – مشهد – سمنان))، ارائه ميشه

بيوتكنولوژي دارويي :

بيوتكنولوژي دارويي :
براي دكتراي بيوتكنولوژي دارويي دروس امتحاني به شرح زير هستند:
ميکروب شناسی 20%
ايمونولوژی 20%
بيوشيمی و بيولوژی ملکولی 30%
بيوتکنولوژی 30%


واحد هاي درسي دوره ي دكتراي تخصصي بيوتكنولوژي دارويي رو براي علاقه مندان در زير آورده ام ( همگي 2 واحدي هستند)

1) ژنتيك مولكولي پيشرفته
2) بيوشيمي پيشرفته
3) ايمونولوژي پيشرفته
4) كشت سلولهاي حيواني و گياهي
5) بيوتكنولوژي توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه
6) فرآيند هاي بيوتكنولوژي
7) مهندسي ژنتيك
8) مهندسي ژنتيك پيشرفته
9) كنترل كيفي فراورده هاي زيستي
10) فرمولاسيون داروهاي پروتئيني
11) شيمي پروتئين ها

البته يك درس تك واحدي جبراني هم وجود داره تحت عنوان " سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي " براي كساني كه قبلا اين واحد رو نگذروندن.

 

به‌ عبارت‌ ديگر دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ نيز براي‌ ورود به‌ مقطع‌ كارشناسي‌ارشد و دكتري‌ بايد شرايط‌ لازم‌ را داشته‌ باشند؛ يعني‌ بايد ميانگين‌ معدل‌ بالايي‌ داشته‌ و در آزمون‌ جامع‌ موفق‌ شوند اما در يك‌ آزمون‌ رقابتي‌ شركت‌ نمي‌كنند. در اين‌ ميان‌ دانشجويان‌ گرايش‌ "بيوتكنولوژي‌ ميكروبي" در زمينه‌ بيوتكنولوژي‌ غذايي‌ و دارويي‌، توليد آنزيم‌ها، پروتئين‌ها، پلي‌ ساكاري‌ها، قارچ‌ها و مخمرها اطلاعات‌ لازم‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند. "بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌" نيز در زمينه‌ ژنتيك‌ پزشكي‌، تشخيص‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌، ارثي‌ و سرطاني‌، تعيين‌ نقشه‌ ژني‌ و درمان‌هاي‌ مولكولي‌، كاربرد بيوتكنولوژي‌ در پزشكي‌ قانوني‌، توليد فرآورده‌هاي‌ نوتركيب‌ و واكسن‌ها و مواد تشخيصي‌ است و "بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ و دريايي‌" به‌ استخراج‌ معادن‌ از طريق‌ بيولوژيك‌، تصفيه‌ فاضلاب‌ها و آلاينده‌هاي‌ خطرناك‌ و جامد، رفع‌ آلودگي‌ درياها و بازسازي‌ بيولوژيكي‌ محيط‌ مي‌پردازد. "بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌" شامل‌ مهندسي‌ ژنتيك‌، مهندسي‌ پروتئين‌، توليد آنتي‌بادي‌هاي‌ منوكلونال‌، غشاء و سنسورهاي‌ بيولوژيك‌ و انجام‌ تحقيقات‌ بنيادي‌ بيوتكنولوژي‌ مي‌شود و "فرآورش‌ زيستي‌" (مهندسي‌ فرآيندهاي‌ زيستي‌) به‌ طراحي‌ راكتورهاي‌ بيوشيميايي‌، تكنولوژي‌ فراورش‌ مواد غذايي‌، آنزيم‌ها و داروها مي‌پردازد. و بالاخره‌ " بيوتكنولوژي‌ گياهي‌" (كشاورزي‌) به‌ كشت‌ سلول‌ و بافت‌ گياهي‌، تعيين‌ نقشه‌ ژني‌ گياهي‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ گياهي‌، توليد بذر و نهال‌ مقاوم‌ به‌ شرايط‌ نامناسب‌ محيط‌، بيماري‌هاي‌ متداول‌ و حشرات‌ و آفات‌ عمده‌، توليد كودهاي‌ زيستي‌ و آنزيم‌ها و هورمون‌ها با منشاء گياهي‌ مي‌پردازد.توانايي‌هاي‌ لازم‌ :


رشته‌ بيوتكنولوژي‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ رياضي‌ و فني‌ و علوم‌ تجربي‌ دانشجو مي‌پذيرد چرا كه‌ بعضي‌ از گرايش‌هاي‌ اين‌ رشته‌ به‌ علوم‌ پزشكي‌ و بعضي‌ ديگر از گرايش‌ها به‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ مربوط‌ مي‌شود. گفتني‌ است‌ كه‌ دوره‌ دكتراي‌ مستقيم‌ بيوتكنولوژي‌، دوره‌ آموزشي‌ خاصي‌ است‌ كه‌ مناسب‌ با توانايي‌هاي‌ دانشجويانِ سرآمد به‌ صورت‌ پيوسته‌ و فشرده‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ و با پذيرش‌ دانشجوياني‌ كه‌ از نظر بهره‌ هوشي‌، قدرت‌ درك‌ و استدلال‌، توان‌ نوآوري‌ و خلاقيت‌، خودآموزي‌ و استفاده‌ مناسب‌ از وقت‌، علاقه‌ و انگيزه‌ شديد به‌ يادگيري‌ و توانايي‌هاي‌ ذهني‌ و رواني‌ سرآمد همگنان‌ خود هستند، آنان‌ را براي‌ اخذ درجه‌ دكتري‌ در اين‌ رشته‌ آماده‌ ‌مي‌كند. از همين‌رو نيمي‌ از ظرفيت‌ پذيرش‌ اين‌ رشته‌ به‌ داوطلباني‌ اختصاص‌ دارد كه‌ در مرحله‌ ماقبل‌ نهايي‌ المپيادهاي‌ دانش‌آموزي‌ رياضي‌،فيزيك‌، شيمي‌، كامپيوتر و زيست‌شناسي‌ پذيرفته‌ شده‌ باشند و نيمي‌ ديگر نيز مخصوص‌ داوطلباني‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آزمون‌ سراسري‌ وارد شده‌ و نمره‌ كل‌ آزمون‌ سراسري‌ آنها از 000 , 10 كمتر نباشد. در ضمن‌ از پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ رشته‌، مصاحبه‌ علمي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد تا دانشجوياني‌ كه‌ واقعاً علاقه‌مند بوده‌ و انگيزه‌ علمي‌ لازم‌ را دارند، وارد اين‌ رشته‌ شوند.


موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
رشته‌ بيوتكنولوژي‌، يك‌ رشته‌ جديد است‌ و بي‌شك‌ مدتي‌ زمان‌ خواهد برد تا فارغ‌التحصيلان‌ آن‌، جايگاه‌ واقعي‌ خويش‌ را پيدا كنند اما اين‌ به‌ معناي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ موقعيت‌ شغلي‌ براي‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مهيا نيست چون‌ زمينه‌ كار بيوتكنولوژي‌ در داخل‌ كشور مساعد است‌ و براي‌ مثال‌ در حال‌ حاضر عده‌اي‌ از دانشجويان‌ دوره‌ دكتراي‌ ميكروبيولوژي‌ كه‌ در زمينه‌ بيوتكنولوژي‌ ميكروبي‌ مطالعه‌ مي‌كنند، بر روي‌ آب‌هاي‌ شور كشور مثل‌ درياچه‌ اروميه‌ كه‌ امكان‌ رشد موجودات‌ در آن‌ پيچيده‌ و مشكل‌ است‌، تحقيق‌ مي‌كنند تا با بهره‌گيري‌ از تكنيك‌هاي‌ بيوتكنولوژي‌، محيطي‌ مناسب‌ براي‌ رشد موجودات‌ دريايي‌ در داخل‌ آن‌ فراهم‌ آورند. از سوي‌ ديگر فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مي‌توانند به‌ عنوان‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ براي‌ مديريت‌ مياني‌ و هدايت‌ امور فني‌ خطوط‌ توليد، مزارع‌ و آزمايشگاه‌ها مشغول‌ به‌ فعاليت‌ شوند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:


دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف‌ بيوتكنولوژي :


روانشناسي‌ عمومي‌، فلسفه‌ عمومي‌، فلسفه‌ هنر و زيبايي‌شناسي‌، فلسفه‌ و روش‌ شناسي‌ علوم‌، تاريخ‌ علم‌، روش‌ تحقيق‌، مباني‌ منطق‌ ، منطق‌ رياضي‌، اصول‌ و مباني‌ مديريت‌ صنعتي‌، آشنايي‌ با قرآن‌ كريم‌، مباني‌ علم‌ حقوق‌ و روابط‌ بين‌الملل‌، اصول‌ علم‌ اقتصاد، رياضي‌ عمومي‌ ، آمار و احتمالات‌، محاسبات‌ علمي‌ عددي‌، شيمي‌ عمومي‌، شيمي‌آلي‌ ، شيمي‌ تجزيه‌، شيمي‌ فيزيك‌ ، مكانيك‌ ، الكتريسته‌ و مغناطيس‌، موج‌ و حرارت‌، فيزيك‌ جديد، زيست‌شناسي‌ عمومي‌ ، زيست‌شناسي‌ سلولي‌ ، زيست‌شناسي‌ مولكولي‌، ژنتيك‌ عمومي‌، ژنتيك‌ ميكروارگانيسم‌ها، اصول‌ مهندسي‌ ژنتيك‌، ميكروبيولوژي‌ عمومي‌ ، ميكروبيولوژي‌ كاربردي‌، بيوشيمي‌ ساختماني‌، متابوليسم‌، روش‌هاي‌ بيوشيمي‌ و دستگاه‌ها، ايمني‌شناسي‌، زيست‌شناسي‌ پرتوي‌، اصول‌ مهندسي‌ بيوشيمي‌، موازنه‌ جرم‌ و انرژي‌، مكانيك‌ سيالات‌ ، انتقال‌ حرارت‌، انتقال‌ جرم‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ ، مقررات‌ زيست‌ ايمني‌.


دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌:


ايمونوژنتيك‌، ايمني‌شناسي‌ سلولي‌ - مولكولي‌، ژنتيك‌ پزشكي‌، متابوليت‌هاي‌ ميكروبي‌، فاراماكوژنتيك‌، فرآورده‌هاي‌ نوتركيب‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ پيشرفته‌، آنزيمولوژي‌.


دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ و دريايي‌:

فروشوئي‌ ميكروبي‌، تصفيه‌ بيولوژيكي‌ فاضلاب‌ها، تصفيه‌ بيولوژيكي‌ آلاينده‌هاي‌ خطرناك‌، آلودگي‌ دريا و بيوتكنولوژي‌ دريايي‌، پاكسازي‌ زيستي‌، مدلسازي‌ و شبيه‌سازي‌ فرآيندها، معادلات‌ ديفرانسيل‌، شيمي‌ فيزيك‌ ، ميكروبيولوژي‌ محيطي‌.


دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌:

بيوفيزيك‌ سلولي‌ مولكولي‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ پيشرفته‌، آنزيمولوژي‌، ساختمان‌ و عمل‌ پروتئين‌ها، ساختمان‌ و عمل‌ اسيدهاي‌ نوكلئيك‌، زيست‌شناسي‌ مولكول‌ پيشرفته‌، بيولوژي‌ سلولي‌ - مولكولي‌ تكويني‌، شيمي‌ فيزيك‌ .


دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ فرآورش‌ زيستي‌:

مهندسي‌ واكنش‌هاي‌ شيميايي‌، فرآيندهاي‌ جداسازي‌، طراحي‌ راكتورهاي‌ بيوشيميايي‌(بيوراكتورها)، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ تخمير، پديده‌هاي‌ انتقالي‌ در سيستم‌هاي‌ بيوشيمي‌، كنترل‌ فرآيند، طرح‌ و اقتصاد مهندسي‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌، شيمي‌ فيزيك‌.


دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌:


سيتوژنتيك‌ (كلاسيك‌ و نوين‌)، اصول‌ اصلاح‌ نباتات‌، اصلاح‌ نباتات‌ پيشرفته‌، كشت‌ بافت‌ گياهي‌ و كاربردهاي‌ آن‌، تعيين‌ نقشه‌ ژني‌ گياهي‌ (كلاسيك‌ ونوين‌)، ژنتيك‌ مولكولي‌ گياهي‌ ، روش‌هاي‌ نوين‌ انتقال‌ ژن‌ به‌ گياهان‌، آفات‌ و بيماري‌هاي‌ گياهي‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ پيشرفته‌.


دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ ميكروبي‌:

ميكروبيولوژي‌ محيطي‌، فيزيولوژي‌ ميكروارگانيسم‌ها، پديده‌هاي‌ تخميري‌، پروتئين‌ها و پلي‌ ساكاريدهاي‌ ميكروبي‌، بيوتكنولوژي‌ غذايي‌، بيوتكنولوژي‌ آركي‌ باكترها، آنتي‌ بيوتيك‌ها، بيوتكنولوژي‌ قارچ‌ها.

 

91/3/4

 

گردآوری : میگنا  www.migna.ir

سازمان سنجش

ویکی پدیا

میگنا

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ساعت 1:4  توسط حامد حیدری   |